Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

คนที่มีจิตอาสาจะมีความสุขมากกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง เพราะถ้าคิดถึงแต่ตัวเอง เวลาทำอะไร

ก็จะถามว่า ทำแล้วฉันจะได้อะไร คนเหล่านี้จะมีความสุขยาก แม้ว่าเขาจะมีเงิน มีทอง มีทรัพย์

สมบัติปรนเปรอก็ตาม แต่ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราว เพราะเป็นความสุขที่เกิด

จากการเสพ การบริโภค ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการทำความดี ซึ่งยั่งยืนกว่า

จะเห็นได้ว่า มีคนจำนวนไม่น้อยมีเงินเป็นร้อยล้าน แต่ไม่มีความสุข เพราะเขาคิดถึงแต่ตัวเอง

จึงไม่ได้รู้จักความสุขที่ประณีตที่ประเสริฐ ซึ่งก็คือความสุขจากการให้ จากการทำความดี

จากการที่จิตใจสงบและรู้จักพอ

อาตมาคิดว่า ถ้าคนเราพบความสุขแบบนี้ แรงจูงใจ

ที่จะโกง คอร์รัปชั่น หรือตักตวงเอาเปรียบเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวจะน้อยลงไป ปัญหาคือว่า เรารู้จักความสุขที่

ประเสริฐกันหรือเปล่า

ความสุขนั้นมีหลายระดับ หลายประเภท ความสุขที่เกิด

จากวัตถุถือเป็นความสุขขั้นต้น เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน

และต้องแลกมาซึ่งความทุกข์ คือทุกข์ตั้งแต่รู้สึกอยาก

จะได้ ทำให้ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้มา พอได้มา

แล้วก็ต้องรักษาเอาไว้

ตรงกันข้าม ความสุขใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทันที ที่เกิดจากการให้ จากการทำความดี จากการที่

จิตใจสงบและรู้จักพอ แถมยังไม่มีใครขโมยไปได้ ก็เลยไม่ต้องห่วงหรือวิตกกังวลว่าจะมีใครมา

แย่งไป ความสุขใจ จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว

ความสุขอยู่ไม่ไกลเลย ตราบเท่าที่ใจเรามีสติ รู้จักพอ และรู้จักปล่อยวาง 

พระไพศาล วิสาโล

“ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข”

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน