Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

การเห็นคุณค่าของตนเอง จนสามารถเคารพตัวเอง

และรักตัวเองได้ ถ้าคุณมีสิ่งนี้ คุณจะแคร์ความรู้สึก

ของคนอื่นน้อยลง คนที่ไม่เห็นหรือไม่เชื่อมั่นใน

คุณค่าของตนเองต่างหาก ที่พยายามเรียกร้อง

คาดหวังให้คนอื่นยกย่องเชิดชูหรือสรรเสริญตนเอง

หรือมิเช่นนั้นก็พยายามหาสินค้าแบรนด์เนมมาใช้

หารถแพง ๆ มาขับเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเอง 

แต่การเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นหรือวัตถุนอกตัวนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนเป็นนิจ เมื่อใดที่มันผันแปรไป ใครกันที่ทุกข์ถ้าไม่ใช่เรา

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน