Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 

"ให้เจริญเมตตา ตั้งจิตอธิษฐาน

ขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกถ้วนหน้า

อย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

ถ้าผู้ใดพยายามเจริญเมตตานี้บ่อยๆ เข้า

ใจมันก็อ่อนโยนลง

เอ็นดูสงสารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

ไม่คิดเบียดเบียน

เมื่อเป็นเช่นนี้เมตตาธรรมกรุณาธรรม

ก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจ

เมตตาธรรมกรุณาธรรมนั้นแหละเป็นตัวกุศล

ความโกรธนั้นแหละเป็นตัวอกุศล ขอให้เข้าใจ"

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน