Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

เมื่อวานนี้เราเรียกเมื่อวานนี้ว่าวันนี้

พรุ่งนี้เราจะเรียกพรุ่งนี้ว่าวันนี้

ในชีวิตที่เป็นจริงของเรามีแต่วันนี้เท่านั้น

ถ้าเราอยู่ถึง ๑๐๐ ปี ก็หมายความว่าเราผ่านได้ประมาณ

36,525 วันนี้แล้ว

และทุกวินาทีในวันนี้ทั้งหลายของเรา ตั้งแต่เราพูดได้

จนถึงวันที่เราพูดไม่ได้อีกแล้ว เราเรียกชื่อมันโดย

เฉพาะว่า เดี๋ยวนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตคือวันนี้ และวันนี้คือเดี๋ยวนี้

คำถามที่สำคัญยิ่งที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆคือ

เดี๋ยวนี้! เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร

ชยสาโรภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน