Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ดูของจริง

การปฏิบัติทำไมมันถึงยาก

ทุกอย่างมันก็ต้องข้ามไอ้สิ่งที่มันยากไปก่อนมันถึงจะง่าย

ความเป็นจริง ตัวทุกข์นี่ คือตัวสัจธรรมแท้ๆ

แต่เราอ้อมมันเสียไม่อยากจะทุกข์ หรืออีกอย่างหนึ่งคนแก่ๆ

นี่ก็ไม่อยากดู อยากจะดูคนหนุ่มๆนี่ เป็นเสียอย่างนั้น

ทุกข์นี่ไม่อยากจะดู ไม่อยากจะดูทุกข์ มันก็ไม่รู้จักทุกข์

ตลอดกี่ภพกี่ชาติไม่รู้จักทุกข์

จากหนังสือความผิดในความถูก  

มรดกธรรมเล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๒

หลวงปู่ชา สุภัทโท

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน