Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

เราเคยชวนเพื่อนมาในทางที่ถูกต้องบ้างไหม ช่วยเพื่อน

ให้เกิดปัญญา ความคิดความอ่าน ในเรื่องชีวิตได้อย่าง

ถูกต้องไหม น้อยมากที่จะชวนกัน เวลาพบกันก็ได้แต่

วางแผนว่าเย็นนี้จะไปดูหนังกันที่โรงไหน หรือจะไป

กินข้าวกลางวันกันที่ไหน วางแผนแต่เรื่องของวัตถุ

แต่เราไม่วางแผนเรื่องของธรรมะกับเพื่อน ไม่หาโอกาส

คุยธรรมะให้เพื่อนฟัง กลัวเหมือนกัน กลัวว่าเขาหาว่าเรา

แก่วัดแก่ธรรมะไป

 

แต่ว่าการแก่วัดแก่ธรรมะนี้ ดีว่าการแก่เหล้าแก่การพนันขันต่อ เพราะว่าการแก่เหล้านี้มันขาดทุน

แก่การพนัน แก่การเที่ยวกลางคืน แก่เรื่องเหลวไหล มันไม่ได้เรื่องอะไร แต่ถ้าเพื่อนหาว่าคุณยาย

มาอีกแล้ว และพอเราจะกล่าวธรรมะก็บอกว่าจะเทศน์อีกแล้ว ก็ช่างเขา เราก็ชวนพูดชวนคุยไป

หาโอกาสสนทนาไป เพื่อนก็ค่อยซึมซาบเข้าไปทีละน้อยๆ วันอาทิตย์ที่เรามาวัดนัดเพื่อนมาบ้าง

ชวนเพื่อนว่า เออ...วันนี้ไปวัดกันนะ ถ้าเรามีรถก็เอาไปรับเพื่อนมาวัด นี่แหละคือ การสงเคราะห์

เพื่อนด้วยความดี สงเคราะห์ด้วยธรรมะ สงเคราะห์เพื่อนด้วยธรรมะเป็นการสงเคราะห์ที่มีคุณค่า

มีราคา ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ไม่ได้ช่วยแต่เพื่อนคนนั้น แต่ว่าช่วยให้คนในครอบครัวดีขึ้น

ให้การงานดีขึ้น ให้ประเทศชาติดีขึ้น เพราะคนได้หันหน้าเข้าหาธรรมะ ได้ปฏิบัติธรรมะ 

ปัญญานันทภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน