Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

คนเราก็เหมือนกัน ถ้ายังโง่อยู่ ก็คิดแต่ว่าจะทำมาหากินเท่านั้น

แค่ทำกินเท่านั้นเอง กินอิ่มแล้วหรือมีเงินแล้ว ก็ไม่รู้จะทำอะไร

ต่อไปอีก มันก็เป็นคนโง่ ตกเป็นเหยื่อของกิเลส ของพญามาร

โดยเฉพาะก็คือความทุกข์ เพราะฉะนั้นคนที่มีเงิน มีเกียรติแล้ว

ยังมีความทุกข์ ไปดูให้ดี ๆ อย่าโง่เป็นยุง เป็นแมลงเม่า เป็น

แมลงผีเสื้อ มันโง่ มีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเพื่ออะไร

ที่เรามีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีอะไรด้วยซ้ำไป ก็อย่าให้มันเป็นหมัน ในการที่จะได้รับอะไร มีอะไร ให้ดี

ไปกว่านั้น ที่นี้ก็มานึกดูว่าคน เรานี้จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์สูงไปขึ้นไปกว่าที่จะทำมา หากิน

ใส่ปากใส่ท้อง มีกินมีใช้ มีเกียรติยศ มีอะไรแล้ว ก็จะทำ อะไรกันต่อไป มันก็เหลือเรื่องเดียว

คือเรื่องจิตใจที่มันสะอาด สว่าง สงบ ไม่มีความทุกข์ นี่ก็เรียกว่าธรรมะ มีธรรมะเพื่ออย่างนี้

อย่าเข้าใจว่ามีเงิน มีอำนาจวาสนาแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ ถ้ามันโง่แล้วมันจะยิ่งมีความทุกข์

ยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งมีความทุกข์ถ้ามันโง่ มีอำนาจวาสนามาก ถ้ามันโง่ มันก็จะฆ่าตัวมันเอง

ด้วยอำนาจวาสนานั่นแหล่ะ เรื่องเงินเรื่องอำนาจวาสนานี้ต้องระวังให้ดี ถ้าใช้มันผิด ทำมันผิด คือ

ไม่มีธรรมะแล้ว มันก็ทำความทุกข์ให้แก่บุคคลนั้น

ถ้ามีเงินหรือมีอำนาจวาสนาแต่ปราศจากศีลธรรมแล้วก็ไม่มีความหมายอะไร ก็มีแต่ว่าจะสรรเสริญ

เยินยอกันแต่ในพวกคนที่ไม่มีศีลธรรมด้วยกัน คนที่มีศีลธรรมเขาสั่นหัวทั้งนั้นแหล่ะ และมันก็

พิสูจน์ตัวมันเองว่าคนเหล่านั้นจะอยู่อย่างเป็นทุกข์ ทรมาน มีกิเลสเผาลนอยู่ในจิตใจตลอดเวลา

ทั้งที่มีเงินมาก มีอำนาจมาก อย่าไปหลง อย่าไปบูชาเงิน บูชาอำนาจ โดยส่วนเดียว ถ้ามันไม่มี

ธรรมะแล้ว เงินหรืออำนาจนั่นแหล่ะมันเป็นอันตรายที่สุด แล้วมันก็ฆ่าคนนั้นอยู่เรื่อย ๆ ไป ก็อย่าง

ในประวัติศาสตร์หลายพันปีมาแล้วมันก็แสดงอยู่ กระทั่งเดี๋ยวนี้วันวานนี้มันก็แสดงอยู่อย่างนี้ เราจึง

เป็นคนไม่หลง อยู่ด้วยธรรมะตลอดเวลาเสมอไป ก็เรียกว่ามีศีลธรรม

พุทธทาสภิกขุ

๑๑๑ปีพุทธทาส #พุทธธรรมกับสังคม

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน