Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together : สร้างความคุ้นเคย

posted on 25 Jul 2017 12:57 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

ให้พยายามทำความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆเสมือนว่า

เป็นบ้านเรา ถ้าหากว่าเราทำความคุ้นเคยกับสถานที่แล้ว

ความอุ่นใจ ความมั่นใจในความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้น

แต่ถ้าเราไม่ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ ใจก็จะปรุงแต่งจน

เกิดความหวาดระแวงได้ง่ายๆ

พยายามมองให้เห็นว่า สถานที่ที่เราไปมีข้อดีอย่างไรบ้าง อย่ามองเห็นแต่ข้อเสีย เพราะจะทำให้

เราขาดความมั่นใจ หรือ ขาดความรู้สึก อบอุ่น ในสถานที่ เมื่อใดก็ตามที่เรามีความมั่นใจ มีความ

อุ่นใจในสถานที่ แล้ว การปรุงแต่งไปต่างๆ นานาก็จะลดลง

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน