Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 ธรรมชาติแห่งพุทธะในตัวคนแต่ละคน อาจเปรียบได้กับผลไม้

แต่ละผลหรือเมล็ดข้าวเปลือก ถ้าหากได้เอาลงเพาะในดิน

ที่ชุ่มเย็น มีเงื่อนไขต่างๆ พอเหมาะ ก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้น

ให้ดอกออกผลได้เช่นกัน ส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับสภาพ

ของข้าวเมล็ดนั้นๆ เป็นเหตุปัจจัย

การตรัสรู้เหมือนดอกไม้อาศัยแสงตะวัน เมื่อตะวันส่องแสง

มายังพื้นโลก เมื่อความร้อนกับความเย็นกระทบกัน จึงเกิด

ความอบอุ่น ดอกไม้ก็เลยบานได้ตามต้องการ

 

พุทธะหรือโพธิจิตนี้ เมื่อได้รับการกระตุ้นระดับหนึ่ง จะตื่นขึ้น และผลิบาน จึงเรียกว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น

ผู้เบิกบาน ซึ่งมนุษย์ทุกคน ไปถึงได้ การเจริญสติ อันเป็นฐานของการเจริญสมาธิ เจริญปัญญา

จะทำให้ธาตุพุทธะในตัวเราแตกตัว และเบ่งบาน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน