Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 "ความสงบเป็นสุขจริงหนอ ! "

ขณะใดที่ตั้งความระลึกรู้อยู่เฉพาะหน้า เพ่งพินิจ

พิจารณาสังเกตดูอารมณ์ภายในที่ผ่านใจ ไม่เห็น

มีอะไรเป็นแก่นสารมั่นคง ผ่านมาแล้วก็ล่วงเลย

ลับดับหายไปทุกๆขณะ ทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย

ปล่อยวางเป็นกลาง ไม่เข้าไปพัวพันรักใคร่ชอบชัง

ติดข้องอยู่ในอารมณ์ใดๆ ขณะนั้นกายใจเบา

สบายชุ่มชื่น เยือกเย็นสงบสงัดอยู่ภายใน

เป็น สุขวิหารธรรม ที่ได้อาศรัยอยู่ทุกวันนี้ ฯ..

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน