Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:ชนะได้ด้วยไมตรี....

posted on 07 Aug 2017 17:40 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

เมื่อถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียน

เรามักหาทางตอบโต้ด้วยคำพูดที่เผ็ดร้อน

หรือด้วยการกระทำที่รุนแรงพอๆ กัน แต่ปฏิกิริยาดังกล่าว

นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว กลับทำให้ปัญหาลุกลามขึ้น

สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเรายิ่งกว่าเดิม และบ่อย

ครั้งทำให้เราหลงติดอยู่ในวังวนแห่งการตอบโต้แก้แค้น

ไม่รู้จบ ในขณะที่ความโกรธเกลียดก็ฝังแน่นในใจเรามาก

ขึ้น ทำให้จิตใจรุ่มร้อน หาความสงบไม่ได้

ไฟนั้นต้องดับด้วยน้ำเย็นฉันใด ความเลวร้ายก็ต้องระงับด้วยความดีฉันนั้น นี้มิใช่เป็นแค่ทฤษฎี

หรือหลักการอันสวยหรู หากเป็นความจริงที่ปฏิบัติได้และไม่เกินวิสัยปุถุชน ดังมีตัวอย่างมากมาย

ของคนที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร โดยอาศัยน้ำใจไมตรี นี้คือการกำจัดศัตรูที่แท้จริง

ขณะเดียวกันก็ปิดช่องมิให้ความเจ็บปวดรวดร้าว หรือความเคียดแค้นชิงชัง มาคุกคามจิตใจจน

อยู่ร้อนนอนทุกข์ แม้กระทั่งความสูญเสียพลัดพรากก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ได้

หากรับมือด้วยเมตตาและกรุณา หากเราปรารถนาชัยชนะ นี้ใช่ไหมคือชัยชนะที่ประเสริฐและให้ผล

ยั่งยืน เพราะเป็นชัยชนะที่ไม่ก่อเวรและไม่สร้างศัตรู

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน