Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

เคนเรามีสองประเภท คือชอบคิด กับไม่ชอบคิด

คนไม่ชอบคิด เวลาฝึกสมาธิต้องบังคับให้พิจารณา

ถ้าไม่บังคับใจจะติดสมาธิอยู่นั่น

เป็นสมาธิหัวตอไม่ยอมไปไหน

ส่วนคนชอบคิด กว่าใจจะเป็นสมาธิได้

ก็ต้องบังคับให้สงบมากหน่อย

แต่พอเป็นแล้ว เรื่องการพิจารณานั้นไม่ต้องบังคับ

มีอะไรมากระทบ ใจจะพิจารณาทันที

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน