Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 นิสัยประหยัด แม่มักจะพูดว่า ถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็น

ทาสฟืน  ไม่รู้จักใช้น้ำ ก็จะเป็นทาสน้ำ

คือ ต้องหามามากเกินไป รวมกระทั่งว่า ถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้อง

เป็นทาสเงิน ต้องหาเงินมากเกินความจำเป็น ไม่รู้จักใช้อะไรก็

จะเป็นทาสของสิ่งนั้น เรื่องการประหยัดเป็นที่หนึ่งประหยัดไป

เกือบทุกอย่าง ระหว่างที่เอาหม้อข้าวไปเช็ดน้ำ ไฟมันอยู่

เปล่าๆ ไฟอยู่เปล่าๆ นี่ ถือว่าเสียหาย ต้องทำอะไรอย่างหนึ่ง

ต้องอุ่นแกงอะไรอย่างหนึ่ง พอดีกว่าหม้อข้าวสะเด็ดมาวาง

พอดี ไม่เสีย ถ้าไม่ทำอย่าง นี้ก็ว่าโง่ แล้วถูกดุว่าไม่ประหยัด

ไม่ทำให้ดีที่สุดอย่างนี้ 

นิสัยนี้จึงติดตามมาในการที่จะใช้อะไรติดต่อ เป็นประโยชน์กันไม่ขาดตอน เป็นนิสัยหลายสิบปีมา

แล้ว ที่แม่ใส่มาให้ และยังอยู่จนเดี๋ยวนี้ คิดดูมันหลายสิบปี ความคิด และการกระทำชนิดนี้ได้รับ

การถ่ายทอดมา หลายสิบปีแล้วอยู่มาจนทุกวันนี้ มันถ่ายทอดมาไกลถึงเพียงนี้ ขอให้คิดดู

พุทธทาสภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน