Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

“ทุกความรักที่ได้รับล้วนมีค่า

จึงควรรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ

ขณะเดียวกันก็อย่าลืมทะนุถนอม

และบ่มเพาะความรักนั้นให้เจริญงอกงาม

ไม่ใช่ในใจของเราเท่านั้น แต่ในใจของผู้ที่

ให้ความรักแก่เรา ด้วยการมีน้ำใจให้เขา

ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ และทำความดีตอบแทน

ที่ขาดไม่ได้คือ

การให้อภัยและความอดทนอดกลั้น”

พระไพศาล วิสาโล

อยู่ตรงไหน หรือเธอ หลับสบายดี หรือไร อยู่กับใคร ที่ไหน รู้ไหมยังมีใคร คิดถึงเธอ

สุดขอบฟ้า แสนไกล ส่งใจไป ให้ถึงเธอ อยากให้เธอ รู้ไว้ ฉันขอเป็นส่วนหนึ่ง ของเธอ

วันที่เธอร้อนรน จิตใจ วอนให้ลมพัดไป ที่เธอ ให้พัดเอาความรู้สึก ของฉันไปบอกเธอ

บอกว่าฉัน รักเธอ ห่วงเสมอ ทุกคราว ฝากกับฟ้า และก็ดวงดาว ให้คอยดูแล เธออยู่

อยู่ที่ไหน ก็ตาม ส่งความรัก ให้เธอ ตรงข้างกายเธอ รักฉันวนเวียน อยู่ไม่ไกล

หากชีวิต ของเธอ เจอะเจอวัน ที่ทุกข์ใจ อยากให้เธอ รู้ไว้ ฉันนั้นยังไม่เคย จะทิ้งเธอ

วันที่เธอร้อนรน จิตใจ วอนให้ลมพัดไป ที่เธอ ให้พัดเอาความรู้สึก ของฉันไปบอกเธอ

บอกว่าฉัน รักเธอ ห่วงเสมอ ทุกคราว ฝากกับฟ้า และก็ดวงดาว ให้คอยดูแล เธออยู่

อยู่ที่ไหน ก็ตาม ส่งความรัก ให้เธอ ตรงข้างกายเธอ รักฉันวนเวียน อยู่ไม่ไกล

ทำอะไร ก็นึกในใจ ให้เธอปลอดภัย ทุกอย่าง เจอกับใคร ก็ขอให้ไป บอกเธอ

บอกว่าฉัน รักเธอ ห่วงเสมอ ทุกคราว ฝากกับฟ้า และก็ดวงดาว ให้คอยดูแล เธออยู่

อยู่ที่ไหน ก็ตาม ส่งความรัก ให้เธอ ตรงข้างกายเธอ รักฉันวนเวียน อยู่ไม่ไกล

ตรงข้างกายเธอ รักฉันวนเวียน อยู่ไม่ไกล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน