Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 เมื่อถามว่า พุทธศาสนา มีความมุ่งหมายอย่างไร ก็ควรจะ

ตอบว่า มุ่งหมายจะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน ของคน

ทุกคนในโลกนี้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ โดยไม่มีความทุกข์

พูดอย่างตรงๆ สั้นๆ ก็ว่า ให้อยู่ในกองทุกข์ โดยไม่ต้อง

เป็นทุกข์ หรือพูดโดยอุปมาก็ว่า อยู่ในโลกโดยไม่ถูกก้าง

ของโลก หรือ อยู่ในโลก ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กอันใหญ่

ที่กำลังลุกโชนอยู่ แต่กลับมีความรู้สึกเยือกเย็นที่สุด

ขอสรุปว่า พุทธศาสนา มุ่งหมายที่จะขจัดความทุกข์ ให้หมดไปจากคน ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้ หาใช่

มุ่งหมาย จะพาคนไปสวรรค์ อันไม่รู้กันว่าอยู่ที่ไหน มีจริงหรือไม่ และจะถึงได้หลังจากตายแล้ว

หรือ ในชาติต่อๆ ไปจริงหรือไม่ เพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้ นอกจากการกล่าวกันมาอย่างปรำปรา

แล้วก็ยอมเชื่อกันไปโดยไม่ใช้เหตุผล จนเป็นความงมงายไปอีกอย่างหนึ่ง

ท่านพุทธทาส

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน