Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ศัตรู!

ที่แท้จริงของเรา

ไม่ใช่มนุษย์

ศัตรู ของเรา...คือ

ความโกรธ

ความเกลียด

ความติดยึด

ในความคิด และ อุดมการณ์

สู้กับ...ศัตรูเหล่านั้น

ศัตรูที่อยู่ในใจ...ของเราเอง

ติช นัท ฮันห์...

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน