Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 "..ความเป็นจริงการภาวนาคือ สติติดต่อกัน ให้เป็นวงกลม

ตลอดเวลาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอ ให้รู้ให้เห็น ให้เห็นอาการที่

มันเกิดขึ้นมาในจิตของเรา เห็นเกิดขึ้นมา อย่าไปยึดมั่น

อย่าไปหมายมั่น ปล่อยมัน วางมันไว้เช่นนี้ ปฏิบัติเช่นนี้

มีแต่เห็นอารมณ์เท่านั้นแหละ อารมณ์ที่ชอบ อารมณ์ที่ไม่ชอบ

ทุกวันนี้เราทุกคนน่ะ ไม่รู้จักกิเลส ตัณหา มีคนๆเดียวนั่นละ

ที่มันหลอกตัวอยู่วันยังค่ำดูซิ เราเกิดมามีอะไรไหม ก็คนๆ

เดียวนั่นแหละ มันมาให้เราหัวเราะอยู่ที่นี่ ร้องไห้อยู่ที่นี่

โศกเศร้าอยู่ที่นี่ วุ่นวายอยู่นี่แหละ มันก็คือคนๆเดียวกัน

ถ้าเราไม่พิจารณา ไม่ตามดูแล้ว ยิ่งไม่รู้จักมัน

มันก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลา..."

หลวงพ่อชา สุภัทโท

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน