Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dhamma together:ทำงานอย่างปล่อยวาง

posted on 19 Sep 2017 23:52 by atpt1978 in Dhamma directory Knowledge

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

“ทำงานอะไรก็ตาม พึงทำด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบ

โดยไม่ถือว่างานนั้นเป็นตัวกูของกู ทำเสร็จแล้วก็มอบ

ผลงานให้เป็นของธรรมชาติไป ไม่ยึดว่าเป็นเราหรือ

ของเรา คำสรรเสริญเยินยอและชื่อเสียงเกียรติยศที่

เกิดขึ้นก็มอบให้แก่ธรรมชาติ หรือมอบให้แก่ผู้คนที่

เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นของเรา ใครสรรเสริญก็

ไม่ได้หลงใหลได้ปลื้ม ใครมาตำหนินินทาก็ไม่ได้

ทุกข์ร้อน เพราะไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราตั้งแต่ต้น ตรงนี้

เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาทำงานเรามักคาดหวังผล

แถมยังไปยึดติดกับคำสรรเสริญเยินยอและคำนินทาว่า

กล่าว จึงทำงานอย่างไม่มีความสุข” 

พระไพศาล วิสาโล

 

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน