Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ถ้าเราสุขง่ายชีวิตจะเบา แสวงหาความสุขได้ในทุกที่

การได้อยู่กับครอบครัว สุขภาพดี มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกตามสมควรก็น่าจะมีความสุขแล้ว แต่คนเรามักให้

ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มี หรือสิ่งที่เคยมี

แต่หายไปแล้ว

สังเกตว่าข้าวของที่มีทั้งหมด ไม่มีความหมายเท่าข้าว

ของที่วางขาย อยากได้พอได้มาแล้วก็มีความสุข ดีใจ

แต่พอมันอยู่กับเราได้สักพัก เสน่ห์มันก็จืดเสียแล้ว

จะมารู้ความหมายอีกครั้งก็ตอนมันหายไป

ทำไมเราเลือกให้ความสำคัญกับอดีต กับ อนาคต ” 

ถ้าเราชื่นชมกับปัจจุบัน ชีวิตเราจะมีสีสันขึ้นเยอะ สุขภาพก็เหมือนกัน ตอนสุขภาพดีเราไม่สนใจ

มัวนึกเรื่องงาน เรื่องข้าวของที่ยังไม่มี เราไม่ได้คิดว่าการไม่เจ็บป่วยมีความสุข เราทุกข์เพราะเรา

ยังไม่ได้ของใหม่ ไม่ได้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน แต่พอเราป่วย จึงเห็นคุณค่าของการมี

สุขภาพดี เพราะมันหายไป

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน