Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง

"เรื่องวิธีดับโมโห"

จำไว้นะบรรดาลูกหลานที่รัก อย่างไรๆ ยิ้มมัน

ตลอดทั้งวัน หลับยิ้มได้ก็ยิ่งดี ฝึกยิ้มมันเรื่อยๆไป

ถ้าปากเรายิ้ม ไม่ช้าใจเราก็ยิ้มตาม ไอ้โมโหโทโส

มันก็ค่อยๆ หายไป

นี่คือวิธีดับโมโห

คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน