Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ทุกวันนี้เรามีความรู้เรื่องรอบตัวมากมาย ตั้งแต่จิ๋วที่สุด

คือ อนุภาคในอะตอม ไปจนถึงมโหฬารที่สุด คือ พหุภพ

เรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใดรุ่นไหนถ่ายรูปได้คมชัด

ที่สุด นักร้องคนใดกำลังมาแรง รู้กระทั่งว่าดาราคนไหน

เป็น "คู่จิ้น" ของใครแต่แล้วเรากลับรู้เรื่องตัวเองน้อย

มาก อย่างมากก็รู้แค่รูปร่างทรวดทรงของตน แต่ที่ลึกไป

กว่านั้นและแนบแน่นกับตัวเรามากที่สุดคือ "ใจ" เรากลับ

รู้น้อยมาก ทั้งๆ ที่ใจนี้แหละมีอิทธิพลต่อสุขหรือทุกข์

ของเรามากที่สุด

ทุกวันนี้ผู้คนมีความเป็นอยู่สะดวกสบายอย่างยิ่ง แต่กลับหาความสุขได้ยาก แม้กายสุข แต่ใจ

หาสุขไม่ นั่นเป็นเพราะเราปล่อยให้ใจแบกทุกข์ไว้มากมายโดยไม่รู้จักปล่อยวาง ปล่อยให้อารมณ์

ต่างๆ ทำร้ายจิตใจ ทั้งเผาลน กรีดแทง และบีบคั้น จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือหนักกว่านั้นคือ

ทำร้ายตัวเอง หากอยากมีความสุขอย่างแท้จริง มิใช่แค่สุขกายเท่านั้น เราจำต้องหันมารู้จักจิตใจ

ของเราให้ดี และดูแลมิให้อารมณ์อกุศลต่างๆ ครอบงำ หากทำเช่นนั้นได้ ใจจะกลายเป็นมิตรที่

ประเสริฐที่สุดของเรา และป้องกันมิให้ความทุกข์ต่างๆ ทำร้ายเรา แม้ในยามที่ประสบกับเหตุร้าย

หรือวิกฤตในชีวิตก็ตาม

พระไพศาล วิสาโล

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน